srijeda, 18. ožujka 2015.

PAS SAMOJED--SAMOYED DOGSamojed - Savršen pas za porodicu
Iako je samojed odličan radni pas, vjekovima je vjerni pratilac i dobro društvo ljudima. Stabilan karakter, blag temperament, razigranost i ljubav koju pokazuje prema djeci čine ga savršenim porodičnim psom


PORIJEKLO:
Samojedi potiču iz zapadnog Sibira u Rusiji. Pasmina je dobila ime po nomadskom narodu Samojeda, koji su putovali sa psima u potrazi za hranom. Ovi radni psi korišćeni su za vuču sanki i kao pomoćnici u lovu na medvede. Ipak, glavni zadatak bio im je da griju svoje vlasnike u krevetima, naročito noću kada temperatura vazduha padne mnogo ispod nule. Najbliži srodnici su mu aljaski malamut i sibirski haski. Nedavno, DNK analizom utvrđeno je da samojed spada u četrnaest najstarijih rasa pasa na svijetu. Prvi primjerci pasmine su u Englesku došli krajem 19. vijeka, u Ameriku 1906. godine, a početkom 20. vijeka postaju deo saoničarskih timova na ekspedicijama do Antarktika i podjednako su zaslužni za osvajanje Južnog pola kao i ljudi koji su učestvovali. 

TJELESNE KARAKTERISTIKE:
Samojed po veličini spada u srednje pasmine. Visina mužjaka u grebenu je od 54 do 60 cm, a ženke od 50 do 56 cm. Prihvatljiva težina za ženke je od 17-25 kg, a za mužjake 20-32,5 kg. Samojedi su kombinacija snage, agilnosti i elegancije. Tijelo je jako i mišićavo, pa su ovi psi,i pored toga što su okretni i brzi, i veoma izdržljivi. Odlično podnose teške vremenske uslove i hladnoću zahvaljujući gustom dvoslojnom krznu. Poddlaka je mekana i bujna, a dlaka je ravna, uspravna i oštra, blistavog sjaja. Oči su crne ili braon, bademastog oblika. Mogu biti i plave, ali je to neprihvatljivo na izložbama. Izraz lica samojeda je kao da se smeje i po tome je karakterističan. Rep je izvijen, raskošan i visoko nošen. Najčešće su bijele boje, mada ih ima i u krem nijansi. 

TEMPERAMENT:
Samojedi su viševijekovni saputnici ljudi, pa i ne čudi što su ovi psi vezani za vlasnika i generalno imaju dobru narav. Nježni su i razigrani, pa se odlično slažu sa djecom. Dobro prihvataju druge pse i ostale životinje. Mana im može biti to što odmah prihvataju strance, pa nisu najbolji izbor za psa čuvara. Mogu biti tvrdoglavi i zato im je neophodna strpljiva dresura, s mnogo ljubavi, jer loše podnose oštre metode treninga. Svakodnevno im je neophodna fizička i mentalna aktivnost. Ako su zapostavljeni počeće da se dosađuju i priređuju razne nestašluke. Lajavi su kada žele da privuku pažnju vlasnika. Vole društvo i uživaju u igri čak i kad ostare. 

NJEGA I ZDRAVLJE:
Ova pasmina je vrlo aktivna, pa im je potrebna intenzivna fizička aktivnost. Dobro podnose niske temperature, ali ljeti treba izbegavati šetnje po jakom suncu. Održavanje dlake je zahtjevno, pa je četkanje neohodno 3-4 puta nedeljno. Dosta se linjaju i u tom period četkanje je svakodnevno. Dobro podnose život u stanu, uz redovne šetnje. Najčešće bolesti ove rase su dijabetes, problemi sa bubrezima i displazija kuka. Životni vek samojeda je od 12-15 i više godina.


ENGLISH VERSION

Samoyed - perfect dog for the family
Although the Samoyed working dog, for centuries the faithful companion and good company people. Stable character, gentle temperament, playfulness and love that shows the children make it the perfect family dog


ORIGIN:
Samoyeds are sourced from western Siberia in Russia. The breed is named after the nomadic people Samoyeds, who were traveling with dogs searching for food. These working dogs were used for sledge and as assistants in hunting bears. However, the main task was for them to warm their owners in their beds, especially at night when the air temperature falls much below zero. The closest relatives of his Alaskan Malamute and Siberian Husky. Recently, DNA analysis revealed that the Samoyed is one of the fourteen most ancient dog breeds in the world. The first specimens of the breed are in England came in the late 19th century, in America in 1906, and at the beginning of the 20th century became part saoničarskih teams on expeditions to Antarctica and are equally deserving of winning the South Pole and the people involved.

PHYSICAL CHARACTERISTICS:
Samoyed largest falls in the middle of the breed. Height of males at the withers is 54-60 cm, females 50-56 cm. Acceptable weight for females is 17-25 kg for males 20 to 32.5 kg. Samoyeds are a combination of power, agility and elegance. The body is strong and muscular, so these dogs, and besides being a swivel and quick, and very durable. Great in difficult weather conditions and the cold thanks to a two-layer thick fur. The undercoat is soft and lush, and the hair is straight, straight and sharp, gleaming shine. The eyes are black or brown, almond-shaped. They may be blue, but this is unacceptable in exhibitions. Expression Samoyeds as to laugh and it is distinctive. The tail is curved, sumptuous and highly worn. The most common are white, although there are also shades of cream.

TEMPERAMENT:
Samoyeds are companions of people, so it is no surprise that these dogs are related to the owner, and generally have a good temper. They are tender and playful, and are in excellent agreement with the children. Well accept other dogs and other animals. The drawback may be that immediately accept foreigners, but not the best choice for a guard dog. They can be stubborn and that's why they need patient training, with a lot of love, because it can bear the harsh training methods. Every day they need physical and mental activity. If you have neglected to begin to get bored and organize various pranks. Barking when they want to attract the attention of the owner. They love company and enjoy the game even when they get old.

CARE AND HEALTH:
This breed is very active, and they need intense physical activity. Good tolerance to cold temperatures, but during the summer to avoid walking in sunshine. Maintenance hair is demanding, so it is a necessity brushing 3-4 times a week. Much has been shed in this period is daily brushing. Tolerate living in an apartment, with regular walks. The most common disease of the race as diabetes, kidney problems and hip dysplasia. Life expectancy Samoyeds is 12-15 years and more.
Nema komentara:

Objavi komentar