utorak, 24. ožujka 2015.

JESTE LI IKAD RAZMIŠLJALI O OVOME? HAVE YOU EVER THOUGHT ABOUT THIS?
Neki dan dok sam ležao i odmarao razmišljao sam o svemu,uopćeno o ovom svijetu i o svemu što nam se dešava i što nas okružuje. I tako,razmišljajući,dođem na sledeću ideju,koju ću sada podijeliti sa vama. Svi znate,da nas iz dana u dan bombarduju sa pričama o globalnom zagrijavanju,devastiranju prirode,općem zagađenju koje nas okružuje i slično. Moja ideja je jako konstruktivna,ali iz ove pozicije,ja kao jedna osoba teško da mogu nešto promjeniti,zato mi je potrebna i vaša pomoć da podijelite ovaj post sa mog bloga,ukoliko ste sličnog mišljenja kao i ja,i naravno ukoliko vam se svidi sve ovo... Naime,riječ je o sledećem: -Radi se o pošumljavanu naše planete.Sistem je jednostavan zaista,na planeti Zemlji trenutno ima preko 7 milijardi stanovnika,ukoliko bi samo 1/7 od toga za samo jedan dan zasadila po jedno drvo,to bi bilo milijardu stabala za jedan dan,to bi riješilo mnogo naših problema,imali bi čišći zrak,više zelenila,manje klizišta,erozija itd...Naravno,tu akciju bi trebalo provoditi svake godine u svakoj državi,na svih 7 kontinenata,pa tako ono što se posiječe tokom godine,ovom akcijom bi bilo sasvim dovoljno za održavanje ravnoteže u prirodi između zasađenog i posječenog drveća.Ako ovo bude imalo odjeka i da dođe do ušiju svjetskih lidera i ministara u vladama,bilo bi super za našu planetu Zemlju.


ENGLISH VERSION:


The other day as I lay there and rested thinking about things, generally about this world and everything that happens to us and around us. So, thinking, I get the following idea, which I will now share with you. You all know that we are on a daily bombarded with stories about global warming, the devastation of nature, the general pollution that surrounds us and the like. My idea is very constructive, but from this position, I as one person can hardly something to change, so we need your help to share this post with my blog, if you have a similar position as me, and of course if you like all this ... The story is as follows: -It's about being replanted our planete.Sistem is simple really, the planet Earth currently has over 7 billion people, if only 1/7 of that for just one day planted by one wood, it would be a billion trees in one day, it would solve many of our problems, we would have cleaner air, more green, less landslides, erosion, etc ... Of course, that action should be performed every year in every country, in all 7 continents, so what is cut down during the year, this action would be enough to maintain a balance in nature between planted and harvested drveća.If this has had an echo to reach the ears of world leaders and ministers in the government, it would be great for our Planet Earth.

Nema komentara:

Objavi komentar