petak, 20. ožujka 2015.

BOSNIA AND HERZEGOVINA,CROATIA,MACEDONIA,MONTENEGRO,SERBIA AND SLOVENIAAko čitate ovaj post,uključite se malo sa komentarima,upoznajmo bolje jedni druge.Mislim da smo jako blizu jedni drugih,a opet tako tako daleko.Zbog toga i ide ovaj post,da se bolje upoznamo i da pokažemo šta sve imamo na ovim prostorima. Ako imate neke i slike podjelite s nama u komentaru,neki vic i slično.Neka ne bude samo podrugljivo i uvredljivo za bilo koga. S toga ću vas pitati sledeće...Koje su vaše prve asocijacije kada čujete Bosna i Hercegovina,Hrvatska,Makedonija,Crna Gora,Srbija i Slovenija? Kako nas ostatak svijeta prepoznaje? Kažite i napišite u komentaru vaše prve asocijacije kada čujete za ove države? Podijelite to s nama,hvala. Moje asocijacije na pomenute zemlje su: Bosna i Hercegovina-Ćevap,Sevdah,Rakija...Hrvatska-More,Klape,Vino...Makedonija-Ajvar,Mastika,Pesma...Crna Gora-More,Vino,Divne Plaže...Srbija-Trube,Rakija,Pesma...Slovenija-Planine,Skijanje,Vino...


If you are reading this post, you turn a little to the comments, get to know better each other.I think that we are very close to each other, and yet so so far away.Because of that i made this post, to get to know and to show what we have in this region . If you have some pictures and share your with us in a comment, a joke and something like that.Only not mocking and insulting to anyone. Now i will ask you the following ... What are your first associations when you hear Bosnia and Herzegovina, Croatia, Macedonia, Montenegro, Serbia and Slovenia? How does the rest of the world recognizes us? Tell and write in comment your first associations when you hear of this country? Share it with us, thanks. My association to these countries are: Bosnia and Herzegovina-Kebab, Sevdah, Brandy, Beautiful Women ... Croatian-Sea, Klape, Wine, Beautiful Women ... Macedonia-Chutney, Mastic, Song, Beautiful Women ... Montenegro -Sea, Wine, Beautiful Beaches, Beautiful Women ... Serbia-Horns, Brandy, Song, Beautiful Women ... Slovenia-Mountains, Skiing, Wine, Beautiful Women ...LIKE,COMMENT AND SHARE. THANKS!

Nema komentara:

Objavi komentar