srijeda, 6. svibnja 2015.

BOSANCI I HERCEGOVCI IMAJU NAJDUŽE PENISE U EVROPI-POGLEDAJTE REZULTATE ZA OSTALE ZEMLJE I DUŽINE------BOSNIA AND HERZEGOVINA PEOPLE HAVE LONGEST PENISES IN EUROPE-TAKE A LOOK RESULTS FOR OTHER COUNTRIES AND LENGHT
Bosanci i Hercegovci su neprikosnoveni prvaci Europe po dužini penisa, objavljeno je i predstavljeno na karti svijeta koja je izrađena u Njemačkoj na osnovi istraživanja koje je urađeno u toj državi.

S prosječnom dužinom penisa od 18,34 centimetra, Bosna i Hercegovina zauzima treće mjesto u svijetu, a samo su ispred Bosanaca i Hercegovaca muškarci iz Konga i Ugande.

Podatak koji odmah upada u oči i pomalo je indikativan, ali može ići u prilog BiH, jest da su ovim istraživanjem obuhvaćeni, po uzorku na stotinu osoba, muškarci s cijelog područja Bosne i Hercegovine.

Naši najbliži susjedi u Hrvatskoj i Srbiji pripadaju zlatnoj sredini: tako je prosječna dužina penisa muškaraca u Hrvatskoj -14,27 centimetara, dok se muškarci u Srbiji mogu za razliku od Hrvata pohvaliti kojim milimetrom više: naime, muškarci u našoj istočnoj susjednoj zemlji imaju prosječnu dužinu penisa koja iznosi -14,87 centimetara.

Slovenci su nešto obdareniji od Hrvata i Srba, ali još uvijek daleko zaostaju za Bosancima i Hercegovcima. Naime, prosječna dužina penisa kod Slovenaca je - 15,33 centimetra.

Samo se na prostorima bivše Jugoslavije o Bosancima i Hercegovcima zbijaju šale i pričaju vicevi, ali egzaktne činjenice o tim ljudima upravo govore suprotno. Veliki je broj ljudi iz BiH koji žive diljem svijeta i uspješni su poslovni ljudi, kao i inovatori i priznati stručnjaci u brojnim slučajevima.

U istraživanju nisu navedeni parametri po kojima je urađena analiza, no činjenice upućuju na pojedine indicije i trendove zabilježene u svijetu u posljednjih dvadesetak godina.

Na svjetskoj karti dužine penisa, pored već pobrojanih muškaraca iz Konga, Ugande i BiH, u gornji dom "muške elite" spada Venezuela s prosječnom dužinom od 17,03 centimetra, slijede ih Mađari sa 16,51, dok su Francuzi na šestom mjestu s prosječnom dužinom penisa -16,01 centimetar. Najboljih sedam zaključuju Česi s prosjekom od 15,89 centimetara.

Muškarcima koji su pri dnu te svjetske karte, poput Kineza, Indijaca i Korejaca koji nose neslavnu titulu "najkraćeg" s manje od 10 centimetara, uvijek preostaje utjeha "sjajnih tehničara".ENGLISH VERSION:


Bosnians are the undisputed champions of Europe for the length of the penis, has been published and presented at a map of the world which is made in Germany on the basis of research that has been done in that country.

The average penis size of 18.34 centimeters, Bosnia and Herzegovina ranks third in the world, and just in front of the Bosnians men from the Congo and Uganda.

The fact that immediately catches the eye and is somewhat indicative, but may support BiH, is that the survey includes, according to the sample to a hundred people, men from the whole territory of Bosnia and Herzegovina.

Our closest neighbors Croatia and Serbia belong to the golden middle: such is the average penis size of men in Croatia -14.27 centimeters, while the men in Serbia could be unlike Croats boast one millimeter more: namely, men in our eastern neighboring country have an average the length of the penis which is -14.87 centimeters.

Slovenians are slightly hung from Croats and Serbs, but still lag far behind the Bosnians. The average penis size is among the Slovenes - 15.33 centimeters.

Only in the former Yugoslavia on the Bosnians making jokes and telling jokes, but the exact facts about these people exactly the contrary. A large number of people from Bosnia and Herzegovina who live around the world and successful business people, as well as innovators and recognized experts in a number of cases.

The study not specified parameters on which the analysis is done, but the facts suggest certain indications and trends recorded in the world in the last twenty years.

On the world map of penis length, in addition to the listed men from Congo, Uganda and Bosnia and Herzegovina, the upper house "of male elites" is one of Venezuela with an average length of 17.03 cm, followed by Hungarians with 16.51cm, while the French in sixth place with the average length of the penis -16.01 centimeter. The top seven Czechs concluded with an average of 15.89 cm.

Men who are at the bottom of the world map, like the Chinese, Indians and Koreans who wear the infamous title "shortest" of less than 10 cm, still a consolation "great technician".

Nema komentara:

Objavi komentar