četvrtak, 7. svibnja 2015.

GDJE KUPITI AUTO OSIGURANJE? GOOGLE SE ŠIRI NA PRODAJU AUTO OSIGURANJA NA AMERIČKOM TRŽISTU----WHERE TO BUY AUTO INSURANCE? GOOGLE IS SPREADING TO THE SALE OF AUTO INSURANCE IN THE US MARKETMoguće je da Google planira ući na američko tržište osiguranja automobila s internetskom stranicom za kupovinu polica osiguranja na kojoj bi bila ponuđena i usporedba njihovih cijena, procjenjuje analitičarka istraživačke tvrtke Forrest Ellen Carney.

Taj internetski div planira uskoro pustiti u probni rad stranicu za uspoređivanje cijena polica auto osiguranja, napisala je u bilješci Carney. Kako dodaje, kompanija planira tu uslugu već više od dvije godine.

Google, koji trenutno korisnicima u Velikoj Britaniji nudi uslugu usporedbe više od 125 opcija auto osiguranja, uzima postotak kada korisnik kupi osiguranje putem interneta ili telefona.

Stručnjaci iz Googlea sve više istražuju internetska pretraživanja načinjena po mjeri specifičnih industrija ili tržišta. Na primjer Google već nudi svojim korisnicima stranice za usporedbu destinacija i pronalaženje najjeftinijih cijena letova.

Google se u posljednjih nekoliko godina počeo širiti izvan svog domaćeg terena internetskog pretraživanja i oglašavanja, nastojeći proširiti svoju tehnološku dominaciju na raznovrsna područja.

Carney očekuje da će pilot usluga u Kaliforniji početi u prvoj polovici 2015. godine. Google već ima licencu za prodaju auto osiguranja u 26 saveznih država i radi s nekoliko osiguravatelja, rekla je.


ENGLISH VERSION:


It is possible that Google plans to enter the US market of car insurance with the website to purchase an insurance policy on which would be offered and compare their prices, estimates analyst at research firm Forrest Ellen Carney.

The search giant plans to soon put into trial operation site for comparing prices shelf car insurance, wrote in a note Carney. As he added, the company is planning the service for more than two years.

Google, which currently users in the UK offers a comparison of more than 125 options of auto insurance, takes a percentage of the customer buys insurance via the Internet or phone.

Experts from Google are increasingly exploring Internet searches made tailor specific industry or market. For example, Google already offers its users a website to compare destinations and find the cheapest fares.

Google in recent years began to expand outside its home field of Internet search and advertising, seeking to expand its technological dominance in various areas.

Carney expects the pilot services in California to begin in the first half of 2015. Google already has a license to sell auto insurance in 26 states and is working with several insurers, she said.


Nema komentara:

Objavi komentar