petak, 8. svibnja 2015.

POMOĆ I NJEGA U KUĆI-FIZIKALNA TERAPIJA U KUĆI-FIZIKALNA REHABILITACIJA-NJEGA U KUĆI---------HELP AND CARE IN THE HOUSE-PHYSICAL THERAPY AT HOME-PHYSICAL REHABILITATION-HOME CARE

Kako se životni vijek produžio veliki "problem" svih naših gradova je stanovništvo starije životne dobi,te mnogi koji su već imali određenih problema sa zdravljem te sada trebaju stalnu njegu i ovisni su o stalnoj njegi koja će im biti dostupna u njihovim domovima.U nekim gradovima procenat stanovništva starijeg od 65godina iznosi i preko 35%.

U skorije vrijeme će se trebati mnogo toga uraditi na angažovanje i upošljavanje ili pak privatno ili samostalno pokretanje što većeg broja agencija koje će raspolagati svim asortimanom za pomoć i njegu u kući,fizikalnu terapiju u kući,fizikalnu rehabilitaciju i njegu u kući,kao i naravnom specijaliziranim kadrom.

Iskreno se svi nadamo tome,jer to bi značilo više zaposlenih,a ujedno bi i osobe starije životne dobi dobile odgovarajuću pomoć i skrb.ENGLISH VERSION:

As the life prolong span,one of a great "problem" of our cities is the population of elderly, and many who have already had some health problems and now need constant care and are dependent on constant care which would be available in their houses.In some cities percentage of population older than 65 years and is over 35%.

In the near future we will have much more to do in the hiring and employment, or privately or independently launch a larger number of agencies that will have all the range of assistance and home care, physical therapy at home, physical rehabilitation and home care, as well as the natural specialized staff.

We sincerely hope all this, because it would mean more employees, and also to the elderly receive adequate assistance and care.


Nema komentara:

Objavi komentar