petak, 22. svibnja 2015.

AMRITSAR,INDIJA,PRELIJEP GRAD SA MNOGO ZNAMENITOSTI----------AMRITSAR,INDIA,BEAUTIFUL CITY WITH LOTS OF SIGHTS
Kuda god pogledamo možemo primjetiti kako je Indija okarakterizirana kao egzotična zemlja koja privlači svojom nevjerojatnom ponudom. Tu naravno mislimo na njenu bogatu povijest, a tim i na brojne istorijske tragove.

Osim spomenika, Indija privlači zbog svoje jedinstvene kulture i prije svega zanimljivog načina života, koji je velikom dijelu nas nepoznat i pomalo čudan. Odlučite li se na dolazak savjetujemo da posjetite grad Amritsar.

Amritsar je grad koji se nalazi u sjeverozapadnom dijelu Indije. Njegova posebnost leži u tome što ćete prvim korakom osjetiti nekadašnja vremena, odnosno bogatu istoriju. Naime, imati ćete priliku osjetiti duh prošlosti dok ćete koračati starim i uskim ulicama.

Kada dođete u grad svakako obiđite poznati Zlatni hram koji se smjestio u blizini tržnice. Sam hram predstavlja duhovno središte sikhizma i isto tako bitno kulturno odredište u gradu. Pored toga posjetite spomenik žrtvama koji se nalazi u blizini Parka Džallianval Baga.

Ako vas zanima koje su žrtve u pitanju, to su civili koji su nastradali u naletu Dyera koji je svojim vojnicima naredio da bez upozorenja otvore vatru na one koji su prosvjedovali. To se dogodilo 1919. godine.

Džamija u Fatehabadu još je jedna stanica gdje se trebate zadržati. Udaljena je oko 40 km od samog grada, a njezina posebnost upravo leži u načinu gradnje. Naime ako se približite malo više možete primjetiti unutrašnjost gdje su zidovi ukrašeni krasnim cvjetnim motivima.

Serai Amanata kana je mogulska grobnica koja ujedno predstavlja vrata u selu pored. Zanima li vas običaj koji se njeguje još od davnih vremena tada navratite do Durgiane. To je hram gdje se svakodnevno obavlja izmjena straže.

Radi se naravno o graničnom području gdje su indijski i pakistanski vojnici udaljeni jedni od drugih svega 30 cm.


ENGLISH VERSION:

Wherever we look, we can notice that India is characterized as an exotic country which attracts with its incredible range. Here of course we are referring to its rich history, the team and the numerous historical traces.

In addition to monuments, India attracts for its unique culture and above all interesting lifestyle, which is a big part of us and not a little strange. If you decide to arrival encourage you to visit the city of Amritsar.

Amritsar is a city located in the northwestern part of India. Its uniqueness lies in the fact that the first step you will feel the past times and rich history. Specifically, you will have the opportunity to feel the spirit of the past while you walk the old and narrow streets.

When you come into town definitely visit the famous Golden Temple, which is situated near the market. The temple itself is a spiritual center of Sikhism and also important cultural destination in the city. Also visit the monument to the victims, which is located near the park Dzallianval Baga.

If you want to know who the victims are concerned, these are civilians who were killed during the incursion Dyer who ordered his soldiers to open fire without warning to those who were protesting. This happened in 1919.

Mosque in Fatehabad is another station where you need to keep. It is located about 40 km from the city, and its uniqueness lies in the way of construction. In fact, if you approach a little more you can notice the interior, where the walls are decorated with beautiful floral motifs.

Serai Amanat Khan the Mughal tomb which is also a door in a village near. Are you interested in the practice which is nurtured since ancient times then stop by the Durgiana. It is a temple where daily performs changing of the guards.

It is of course the border area where the Indian and Pakistani soldiers away from each other about 30 cm.


PHOTOS:
Nema komentara:

Objavi komentar