nedjelja, 24. svibnja 2015.

IRSKA SA 62% GLASOVA SE ODLUČILA NA ISTOSPOLNI BRAK--------IRELAND WITH 62% OF VOTES DECIDED ON SAME-SEX MARRIAGERepublika Irska na istorijskom je referendumu uvjerljivom većinom glasala za ozakonjenje istospolnog braka jer objavljeni konačni rezultati pokazuju da je "za" glasovalo više od 62 % onih koji su se odazvali na narodno izjašnjavanje.

Za promjenu ustava kojom se dopušta brak istospolnim parovima ukupno je glasovalo 1,201.607 Iraca, dok je protiv bilo 734.00 ljudi. O tome koliko je Ircima bilo značajno to pitanje svjedoči i odaziv na referendum, koji je bio iznad 60 %, veći nego i na jednom referendumu u posljednje dvije decenije, čemu je pripomogla i činjenica da su se mnogi irski državljani iz svijeta nakratko vratili u domovinu samo kako bi glasali.

Od 43 izborne jedinice, referendum je "prošao" u 42, a protiv je glasovala jedino pretežno ruralna izborna jedinica Roscommon-South Leitrim u središtu zemlje, odbacivši istospolne brakove s 51,42 posto. Najviše glasova "za" zabilježeno je u istočnom Dublinu - 75 %.

Time je Irska postala 19 zemlja u svijetu, 14 u Europi, koja priznaje istospolni brak, ali prva koja to nije učinila kroz parlamentarnu proceduru, već plebiscitom.

Irski ustav i inače se može mijenjati ili dopunjavati isključivo referendumom pa ova odluka znači da bi se odredba o istospolnim brakovima mogla ukinuti jedino u slučaju da to pitanje ponovno bude postavljeno na referendumu.

Riječ je o velikom koraku za tu tradicionalno konzervativnu i izrazito katoličku zemlju, u kojoj je homoseksualnost prestala biti kazneno djelo tek prije 22 godine.

Od 2010. je zakonom bilo dopušteno građansko partnerstvo, ali na razini zakona koji se mogao promijeniti odlukom irske vlade. Ovakvim referendumskim ishodom, međutim, brak dviju osoba istog spola imat će isti status po irskom ustavu kao i brak između muškarca i žene. Takva veza smatrat će se porodicom i uživati jednaku ustavnu zaštitu kao svaka druga porodica.ENGLISH VERSION:


Republic of Ireland in the historic referendum overwhelmingly voted in favor of the legalization of same-sex marriage because it published the final results show that the "for" vote of more than 62% of those who responded to the national declaration.

To change the constitution to permit marriage of same-sex couples was voted 1,201.607 Irish, while 734.00 against any people. About how the Irish were significantly this question testifies turnout in the referendum, which was above 60%, higher than and at a referendum in the last two decades, which helped by the fact that many Irish citizens from the world briefly returned to their homeland only in order to vote.

Of the 43 constituencies, the referendum is a "pass" in 42, and voted against the only predominantly rural constituency Roscommon-South Leitrim in the center of the country, rejecting same-sex marriage with 51.42 percent. Most votes "for" were recorded in the eastern Dublin - 75%.

Thus, Ireland became the 19 country in the world, 14 in Europe, which recognizes same-sex marriage, but the first one did not do so through parliamentary procedure, but a plebiscite.

The Irish Constitution and otherwise can be changed or amended only by referendum and this decision means that the provision of same-sex marriage could terminate only in the event that the issue be raised again in a referendum.

This is a big step for the traditionally conservative and deeply Catholic country, where homosexuality has ceased to be a crime until 22 years ago.

Since 2010, the law was allowed civil partnership, but at the level of legislation that could change the Irish government. Such an outcome of the referendum, however, the marriage between two people of the same sex shall have the same status by the Irish Constitution and the marriage between man and woman. Such realtionships will be considered family and enjoy the same constitutional protections as any other family.


Nema komentara:

Objavi komentar