nedjelja, 29. ožujka 2015.

NAJJEFTINIJI WINDOWS PHONE TELEFON JE Lumia 430 ! -----CHEAPEST WINDOWS PHONE PHONE Lumia 430 !
Microsoft je riješio da promeni svoj status na tržištu. U poslednje vreme pojavilo se nekoliko niskobudžetnih uređaja, poput modela Lumia 435 i Lumia 532. Ipak, to nije sve. Microsoft želi otići korak dalje i u skladu s načelima pristupačnosti uređaja predstavio je najjeftiniji Windows Phone telefon. Model Microsoft Lumia 430 dolazi po početnoj ceni od svega 70 dolara. Iako se radi o cifri prije oporezivanja, jasno je da se i definitivno radi o najjeftinijem Windows Phone telefonu.
Microsoft Lumia 430 nudi bazične, ali solidne karakteristke

Ostarivanju zacrtanog cilja (snižavanja cijene što je moguće više) najviše su doprinele bazične karakteristike ovog modela, koji će dolaziti sa 4-inčnim WVGA ekranom (rezolucija 800×480 piksela), 8GB interne memorije (sa microSD proširenjem do 128GB!) uz podršku 1GB RAM-a. Microsoft je povjerenje poklonio jeftinijem Qualcomm-ovom Snapdragon 200 procesoru koji radi na 1,2GHz, a sastavljen je iz dva jezgra. Koliko ova specifikacija troši energije najbolje će znati skromna baterija od svega 1500mAh.
Ukoliko želite minimalnu cijenu, onda morate biti spremni da prihvatite i kameru od svega 2MP, kao i VGA sprijeda. Naravno, one neće biti u stanju da proizvedu neke pristojne fotografije, ali će ipak moći da posluže kada foto aparati nisu uz vas.
Microsoft Lumia 430 je dual SIM uređaj sa obećanim ažuriranjem na Windows 10

Microsoft Lumia 430 će raditi na Windows Phone 8.1 operativnom sistemu, uz obezbjeđenu najnoviju nadogradnju ove platforme pod nazivom Denim. Ovaj telefon dolazi kao dual SIM uređaj (sa Smart Dual SIM opcijom koja vam omogućava da lako označite aktivnu karticu), a biće interesantan i kao najjeftiniji uređaj kome je obezbeđeno ažuriranje na novi Windows 10. Microsoft Lumia 430 dolazi sa očekivanim softverom, kao što su Skype i Office, ali i 30GB besplatnog prostora na OneDrive servisu.
Microsoft Lumia 430 dolazi u jedinstvenoj kolor kombinaciji crne i narandžaste i namenjen je tržištima u razvoju. Ukoliko se Microsoft Lumia 430 bude prodavao i u ovom dijelu svijeta nema sumnje da će se naći i na policama našeg tržišta.Microsoft decided to change its status in the market. Lately there have been several low-cost devices, such as models Lumia 435 and Lumia 532. But that's not all. Microsoft wants to go a step further and in accordance with the principles of accessibility devices presented the cheapest Windows Phone phone. Model Microsoft Lumia 430 comes with a starting price of only $ 70. Although this is a pre-tax figure, it is clear that and definitely a cheapest Windows Phone handset.
Microsoft Lumia 430 offers a basic, but solid of characteristic

Aging set target (lowering prices as much as possible) most contributed to the basic characteristics of this model, which will come with a 4-inch WVGA display (resolution of 800 × 480 pixels), 8GB of internal memory (with microSD expansion up to 128GB!) With the support 1GB RAM. Microsoft has donated to the trust cheaper Qualcomm's Snapdragon 200 processor clocked at 1.2GHz, and is composed of two cores. How this specification consumes energy will best know the modest battery of 1500mAh only.
If you want a minimum price, then you must be willing to accept and camera of 2MP all, as well as a VGA front. Of course, they will not be able to produce some decent photos, but will still be able to serve when the cameras are not with you.
Microsoft Lumia 430 is a dual SIM device with the promised update to Windows 10

Microsoft Lumia 430 will run on Windows Phone 8.1 operating system, also provide the latest update of this platform called Denim. This phone comes as a dual SIM device (with Smart Dual SIM option that allows you to easily check the active tab), and it will be interesting and as the least expensive device that is provided an update on the new Windows tenth Microsoft Lumia 430 comes with the expected software, such as Skype and Office, as well as 30GB of free space on OneDrive service.
Microsoft Lumia 430 comes in a unique color combination of black and orange and is designed for emerging markets. If Microsoft Lumia 430 to be sold in this part of the world there is no doubt that you will find on the shelves of our markets.Nema komentara:

Objavi komentar