petak, 27. ožujka 2015.

MARDIN-TURSKA,GRAD KOJI BI STE TREBALI POSJETITI---MARDIN-TURKEY,THE CITY YOU SHOULD VISITMardin je grad u jugoistočnoj Turskoj i administrativni centar provincije Mardin,poznat po svojoj arapskoj arhitekturi,te strateškom položaju na planini sa koje se mogu nadzirati nizije sjeverne Sirije.

Najraniji stanovnici Mardina su bili sirijski pravoslavni kršćani, koji su osnovali grad u 3. vijeku. Grad je održao svoj kršćanski identitet tokom muslimanske arapske vlasti između 7. i 13. vijeka, te čak kada ga je za svoj glavni grad proglasilo pleme Artukidskih Turkmena između 12. i 14. vijeka. Pleme su godine 1394. pokorili Mongoli, ali nikada nisu direktno upravljali područjem.

Mardin je postao dio Otomanskog imperija pod Selimom I godine 1517, te ostao pod otomanskom vlašću sve do prvog svjetskog rata.

Zaista,prelijep stari grad sa mnogo znamenitosti koji bi ste trebali posjetiti jednom u svom životu.Još jedna zanimljivost u vezi Mardina je da je ovdje snimana poznata turska serija "Sila",što bolje znaju pripadnice ljepšeg spola.
Uživajte u fotografijama.Mardin is a city in southeastern Turkey and the administrative center of the province of Mardin, known for its Arab architecture, and strategic position on the mountain from which they can monitor the lowlands of northern Syria.

The earliest inhabitants of Mardin were Syriac Orthodox Christians, who founded the city in the 3rd century. The city has maintained its Christian identity during the Muslim Arab rule between the 7th and 13th century, and even when it is for their capital declared tribe Artukidskih Turkmens between the 12th and 14th century. Tribe year 1394 conquered by the Mongols, but never directly ruled area.

Mardin became part of the Ottoman Empire under Selim I was in 1517, and remained under Ottoman rule until the First World War.

Indeed, the beautiful old town with many attractions that you should visit once in their life.One more interesting thing about Mardin is that here recorded famous Turkish series "Force", which better know the ladies.
Enjoy the photos.

Nema komentara:

Objavi komentar