četvrtak, 9. travnja 2015.

GOOGLE NAJAVIO DA YOU TUBE SERVIS POČINJE SA NAPLATOM SVOG SERVISA,CIJENA ĆE BITI OKO 10$ MJESEČNO-------GOOGLE ANNOUNCES YOUTUBE SERVICE BEGINS ITS TOLL SERVICES, THE PRICE WILL BE AROUND $ 10 PER MONTHGoogle je krajem prošle godine najavio pretplatnički muzički servis YouTube Music Key čija je testna verzija dostupna samo putem pozivnice, a za njegovo korištenje bit će potrebno platiti 7,99 dolara mjesečno. No, osim ovog servisa, Google priprema i pretplatu za gledanje videozapisa na YouTubeu te, prema informacijama The Vergea, početak naplate videa možemo očekivati tijekom sljedećih nekoliko mjeseci. U ovoj kompaniji još nemaju definirano ime novog servisa, a pretplatnicima će on omogućavati gledanje videozapisa bez reklama, kao i pohranu videa na mobilne uređaje kako bi ih mogli gledati offline. Također, vlasnici kanala na YouTubeu moći će određeni sadržaj nuditi samo pretplatnicima tako da će korisnici neke videozapise moći gledati samo ako plaćaju mjesečnu pretplatu koja bi trebala iznositi oko deset dolara.

Osim klasične pretplate za cijeli servis, bit će dostupne i niže pretplate za određene kategorije poput muzike, sadržaja za djecu i druge. Zanimljivo je kako će vlasnici kanala svoj sadržaj morati uvrstiti u pretplatničku ponudu, odnosno ako njihovi videozapisi ne budu dostupni pretplatnicima, YouTube će takve videozapise namjestiti kao privatne. Nakon uvođenja pretplate, YouTube će i dalje uzimati oko 45 posto zarade od reklama, ali će svojim partnerima davati i dio novca od pretplata (taj će udio ovisiti o vremenu gledanja njihovog sadržaja i kanala). Naravno, pretplata neće biti obavezna, tako da će korisnici moći uživati u videozapisima na YouTubeu kao i do sada (osim dijela sadržaja koji bi trebao biti rezerviran samo za pretplatnike), dok će oni koji žele uživati u sadržaju bez prikaza reklama i koji će taj sadržaj željeti pohraniti na mobilne uređaje (iako je pitanje koliko će videa moći pohraniti s obzirom na ograničeni prostor na telefonima) mjesečno morati plaćati oko 10$.


ENGLISH VERSION:


Google late last year announced a subscription music service YouTube Music Key whose trial version is available by invitation only, and its use will be required to pay $ 7.99 per month. But besides this service, Google preparation and subscription to watch videos on YouTube, and, according to information The vergea, start billing videos we can expect over the next few months. This company does not yet have defined the name of the new service, and subscribers will he allow watch videos without commercials, as well as store video on mobile devices so they can watch online. Also, the owners of the channel on YouTube will be able to offer certain content only to subscribers so that users will be able to watch some videos only if you pay a monthly subscription which should be around ten dollars.


In addition to classic subscriptions for the entire service will be available and lower subscription fees for specific categories such as music, activities for children and others. It is interesting that the owners have to channel their content included in the subscription offer, or if their videos are not made available to subscribers, YouTube will such videos set as private. After the introduction of subscriptions, YouTube will still take about 45 percent of the profits from advertising, but its partners will give some of the money from subscriptions (this will depend on the proportion of time watching their content and channels). Of course, the subscription will not be required, so that users will be able to enjoy video on YouTube and so far (except part of the content that should be reserved only for subscribers), while those who want to enjoy the content without the display of advertisements and to the want to store content on mobile devices (although the question of how much video can be stored in view of the limited space on the phones) a month will have to pay around $ 10.

Nema komentara:

Objavi komentar