utorak, 28. travnja 2015.

JUTARNJI SEKS-9 NAJBOLJIH POZA-18+----MORNING SEX-9 BEST POSITIONS-18+Nemoguće je da ne znate za jutarnju erekciju ako ste se bar jednom probudile pored muškarca. To bi valjalo iskoristiti, naročito u ovo vrijeme. Pošto su dani sve topliji, jutarnji seks može biti najbolje riješenje za prijatan seks. Pogledajte koje poze su najbolje za jutro i počnite dan zadovoljni.

Ako ste puni energije ujutro, uradite sami veći dio posla.

1) LOTOSOV CVIJET

U ovoj pozi treba da sjedite u partnerovom krilu opkoračivši ga i da budete okrenuti ka njemu. Ako ste puni energije ujutro, uradite veći dio posla sami dok je on još uvek pospan i polusvjestan toga što ga je snašlo.

2) DEVOJKA ODOZGO OKRENUTA LEĐIMA

Recite mu da samo ostane da leži na leđima, a vi ga opkoračite i sedite na njega, okrenuti njemu leđima. Uhvatite ga za noge i krećite se gore-dole. Pošto mu je i pogled savršen, to će sigurno pamtiti cijelog dana.

3) NEKA PRODRE SAMO VRHOM

Namjestite jastuke i neka se on nasloni na njih leđima i ispruži noge. Raskoračite se i vaginom se oslonite na prostor ispod kolena, a onda se sve vrijeme mazite uz kožu njegovih nogu dok idete ka penisu. Kada dođete do njega, ubacite samo vrh unutra i pravite kružne pokrete. To će ga veoma brzo izludjeti. Čuvajte ovu pozu kao kec u rukavu kad ujutro ne možete da se odbranite, pa završite sve na brzaka.

4) SA STRANE

Lezite na bok, a on neka se pribije uz vaša leđa. Gornju nogu malo podignite, a on neka se spusti i blago savije noge u koljenima kako bi penetracija bila zgodna.

5) JASTUK POD ZADNJICU

Uzmite jastuk i stavite ga pod zadnjicu dok ležite na leđima i čekate da vam se on pridruži u misionarskoj pozi. Jastuk će omogućiti da njegova pubična regija dođe u kontakt sa vašim klitorisom, zbog čega će vam seks biti još prijatniji.

6) JUTARNJE ISTEZANJE

Sjedite na neku ravnu izdignutu površinu. Neka se on smjesti između vaših nogu, a vi ih podignite na njegova ramena. Ruke mu stavite oko vrata dok prodire u vas. Ova poza vas dovodi u veoma blizak kontakt sa partnerom, a omogućava dosta prostora za dobru penetraciju.

7) PAUKOVA MREŽA

Lezite okrenuti jedno ka drugom i stavite svoje noge između njegovih. Tako ćete biti veoma blizu, a on će prodrjeti duboko. Držite se jedno za drugo i krećite se zajedno. Ova poza je veoma intimna i omogućava maksimalno trenje.

8) POGLAVICA KOJI SJEDI

Neka vaš muškarac sjedne u turski položaj na pod i neka se zavali i osloni na ruke. Vi mu priđite sprijeda uvijajući kukovima i polako se spuštajući sve dok mu ne sjednete u krila. Stavite ga u sebe što sporije možete, a posle sami odredite tempo koji vam najviše prija.

9) DEVOJKA NA STOMAKU, ON PREKO NJE

Lezite na stomak i blago raširite noge. Neka on legne preko vas stavivši ruke na vaša ramena. Neka prodre u vas gurajući vam zadnjicu malo nagore. Skupljajte i širite noge kako ulazi i izlazi.ENGLISH VERSION :

It is impossible to know for morning erection if you are at least once awakened next to a man. It would be good to take advantage of, especially at this time. As the days are warmer, morning sex can be the best solution for a pleasant sex. See which poses are best for morning and start the day satisfied.

If you are full of energy in the morning, do most of the work themselves.

1) LOTUS FLOWER

In this pose should sit in your partner's lap astride him and to be facing him. If you are full of energy in the morning, do most of the work themselves while he was still sleepy and semiconscious that what hit him.

2) GIRL FROM ABOVE FLIP BACK

Tell him to just stay lying on your back, and you straddle and sit on it, turn it back. Me with his legs and move up and down. Since he is and look perfect, it will surely remember the day.

3) SOME PENETRATE WITH PEAK ONLY

Adjust the pillows and let it backs them back and stretched out his legs. Gaps and vagina rely on the space below the knee, and then all the time pat the skin with his feet while you go to the penis. When you come to it, insert just the tip in and making a circular motion. It will soon go mad. Keep this pose as an ace up his sleeve when the morning you can not defend yourself, and end all in a hurry.

4) SIDE

Lie on your side, and let him nestle up to your back. Upper legs a little lift, and he shall be lowered and slightly bent legs at the knees so that penetration was nice.

5) PILLOW UNDER YOUR BUTT

Take a pillow and put it under your butt while you lie on your back and wait for you to join in on the missionary position. The pillow will allow his pubic region comes in contact with your clitoris, which will be even more enjoyable sex.

6) MORNING STRETCH

Sit on a flat elevated surface. He should be placed between your legs, and you lift them on his shoulders. Put his hands around her neck while penetrating into you. This pose brings you in close contact with a partner, and provides plenty of room for good penetration.

7) SPIDER WEB

Lie down facing one to the other and put your legs between his. So you will be very close, and he will prodrjeti deep. Hold on to each other and move up. This pose is very intimate and allows maximum friction.

8) CHIEF WHO HEADQUARTERS

Have your man sit in the Turkish position on the floor and let him lean back and rely on hand. You approach the front twisting his hips and slowly descend until it does not sit in the wings. Put it in yourself as slowly as you can, and then you specify a pace that you like best.

9) GIRL ON STOMACH,HE OVER HER


Lie on your stomach and gently spread your legs. Let him lie on you putting your hands on your shoulders. Let penetrate you, pushing you a little ass up. Collect and spread legs in and out.

Nema komentara:

Objavi komentar