nedjelja, 19. travnja 2015.

METEORA-GRČKA,KOMPLEKS MANASTIRA-PRELIJEPO MJESTO-------METEORA-GREECE,THE MONASTERY COMPLEX-BEAUTIFUL PLACE
U blizini rijeke Penej u Grčkoj, u podnožju planine Pind, iznad ravnice Tesalije, nalazi se niz geoloških čuda koja strše iz zemlje. Njihovo ime je Meteora, što u prijevodu znači lebdjeće stijene ili stijene obješene o nebo. Vjetar, voda i okrutna klima ovdje su isklesali divovskih stubova od pješčenjaka, visoke i po nekoliko stotina metara.

Na ovim stubovima su se još od 15. stoljeća gradili pravoslavni manastiri. Ukupno ih je izgrađeno 24, a do danas ih je ostalo samo 6 očuvanih – 5 muških i jedan ženski. 1988. godine Meteora kompleks manastira postao je dio Svjetske baštine kada je i uvršten na UNESCO-ov popis.

Prvi monasi na ovom području pojavili su se u 11. stoljeću, ali manastire na ovako nedostupnim lokacijama počeli su graditi tek 1453. godine zbog zabrinutosti oko osmanlijskih osvajanja regije (neke nedostupne manastire su počeli graditi i ranije, ali oni ne pripadaju Meteora skupini).

Manastirima se izvorno pristupalo putem ogromnih ljestava ili putem dugačkih mreža napravljenih od užadi, koja su se mijenjala samo kada bi ih, prema riječima monaha, “Gospod slomio.” Danas se manastirima može pristupiti stepenicama uklesanim u stijenu, ili mostovima koji do njih vode sa obližnjih stijena.ENGLISH VERSION:


Near the river Peneus in Greece, at the foot of the mountain Pind, above the plains of Thessaly, there is a series of geological wonders that protrude from the ground. Their name is Meteora, which means lebdjeće rocks or rocks hanging from the sky. Wind, water and harsh climate here are carved giant pillars of sandstone, high and several hundred meters.

On these pillars are still from the 15th century built Orthodox monasteries. In total there are 24 built, and to date, there was only 6-preserved - five males and one female. 1988 Meteora monastery complex became part of the World Heritage When I put on the UNESCO list.


The first monks in this area have appeared in the 11th century, but the monasteries in such inaccessible locations where built only in 1453 because of concerns about the Ottoman conquest of the region (some inaccessible monasteries began to build in the past, but they do not belong to the group of Meteora).


Monasteries originally accessed through the huge ladder or through a long network made of ropes, which are changed only when they, in the words of the monk, "Lord broke." Today, the monasteries can be accessed by stairs carved into the rock, or bridges leading to them with nearby cliffs.

Nema komentara:

Objavi komentar