utorak, 7. travnja 2015.

BRAZIL-ZEMLJA SAMBE,KARNEVALA,NOGOMETA I KAFE-------BRAZIL-COUNTRY OF SAMBA,CARNEVALS,FOOTBALL AND COFFEENa početku ćemo reći nešto o historiji Brazila,i osnovnim karakteristikama.
Portugalski pomorac Pedro Alvares Cabral je 1500. g. pristao uz brazilsku obalu. Teritorij Brazila proglasio je posjedom portugalske krune temeljem sporazuma između Španjolske i Portugala (1494.g.) o razgraničenju teritorija Novog svijeta. Sredinom 16. stoljeća uvedena je kolonijalna uprava i počelo je dovoženje crnog roblja. Brazil je danas savezna republika sastavljena od 26 saveznih država i zaveznog okruga Brasilia. Glavni grad je Brasilia, a službeni jezik je portugalski.

Brazil, punim nazivom Savezna Republika Brazil, najveća je država u Južnoj Americi.
Prema površini i broju stanovnika peta je najveća zemlja na svijetu.
Jedina je država portugalskog govornog područja u Americi.

Među 12 najvećih gradova Brazila su :

          • São Paulo - najveći grad na južnoj hemisferi i 6. najveći grad na svijetu.

          • Rio de Janeiro - grad karnevala, koji među svoje znamenitosti ubraja nogometni stadion
            Maracana i svjetski poznatu plažu Copacabanu.

          • Salvador -  jedan od najstarijih gradova Novog svijeta, posebno istaknut svojom        
            očuvanom kolonijalnom arhitekturom.

          • Brasília, glavni grad Brazila, koji je od UNESCO-a dobio status svjetskog nasljeđa.

Muzika i ples su u krvi stanovnika Brazila, a originalni stilovi po kojima su prepoznatljivi u svijetu su – samba i Bossa nova.

Brazilski karneval, godišnji festival koji se održava 46 dana prije Uskrsa, jedan je od najpoznatijih u svijetu. U Rio de Janeiru i Sao Paulu spektakularne i svjetski poznate povorke predvode škole sambe.

Uz muziku i ples, brazilci žive – nogomet! Duga nogometna tradicija Brazila prepuna je imena legendarnih nogometaša poput Ronalda, Ronaldinha, Romaria, Zica, Garrinche i Pelea.

S ukupno 5 osvojenih Svjetskih prvenstava, brazilska je nogometna reprezentacija najtrofejnija reprezentacija na svijetu.

Pored svega nabrojanog brazilska kafa spada među najkvalitetnije na svijetu.

A sada uživajte u prelijepim fotografijama iz Brazila.ENGLISH VERSION :


At the beginning we will say something about the history of Brazil, and the basic characteristics.
Portuguese sailor Pedro Alvares Cabral in 1500 g. agreed to the Brazilian coastline. The territory of Brazil declared the property of the Portuguese crown under an agreement between Spain and Portugal (1494) on demarcation of the territory of the New World. In the mid 16th century was the colonial administration and began to drop offs of black slaves. Brazil is now a federal republic consisting of 26 states and the District Brasilia. The capital is Brasilia, and the official language is Portuguese.

Brazil, the full name of the Federal Republic of Brazil, the largest country in South America.
According to area and population is the fifth largest country in the world.
It is the only Portuguese-speaking countries in the Americas.

Among the 12 largest cities of Brazil are:

          • São Paulo - the largest city in the southern hemisphere and the sixth largest city in the world.

          • Rio de Janeiro - carnival city, which among its attractions is one football stadium
            Maracana and the world-famous Copacabana Beach.

          • Salvador - one of the oldest cities in the New World, particularly highlighted their
            preserved colonial architecture.

          • Brasília, capital of Brazil, who is from the UNESCO World Heritage status given.

Music and dance are in the blood of Brazilian and original styles by which they are famous in the world are - Samba and Bossa Nova.

Brazilian Carnival, an annual festival held 46 days before Easter, one of the most famous in the world. In Rio de Janeiro and Sao Paulo spectacular and world-famous parades led by samba schools.

With music and dance, Brazilians live - football! A long football tradition of Brazil is full of names of legendary players such as Ronaldo, Ronaldinho, Romario,Zico, Garrincha and Pele.

With a total of 5 separate World Cups, the Brazilian national football team is the most successful team in the world.

In addition to all elements Brazilian coffee is among the best in the world.


And now enjoy the beautiful pictures from Brazil.


Nema komentara:

Objavi komentar